แสดงรายละเอียด

Responsive image
 13983     0
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน การวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นางสาวหทัยภัทร์ รัตนงาม และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 94

รุ่นที่ : 5


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน นางสาวหทัยภัทร์ รัตนงาม และคณะ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน การวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนานิติกร
รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 94

นางสาวหทัยภัทร์ รัตนงาม และคณะ. (2559). ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน การวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวหทัยภัทร์ รัตนงาม และคณะ. 2559. "ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน การวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวหทัยภัทร์ รัตนงาม และคณะ. "ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน การวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th