แสดงรายละเอียด

Responsive image
การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาปรับใช้ : ศึกษากรณี คดีการพนันออนไลน์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นางเนตรดาว บุณยะตุลานนท์ และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : -

นางเนตรดาว บุณยะตุลานนท์ และคณะ. (2559). การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาปรับใช้ : ศึกษากรณี คดีการพนันออนไลน์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางเนตรดาว บุณยะตุลานนท์ และคณะ. 2559. "การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาปรับใช้ : ศึกษากรณี คดีการพนันออนไลน์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางเนตรดาว บุณยะตุลานนท์ และคณะ. "การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาปรับใช้ : ศึกษากรณี คดีการพนันออนไลน์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th