แสดงรายละเอียด

Responsive image
 14210     0
การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 190

รุ่นที่ : 5


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ
ชื่อเรื่อง การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนานิติกร
รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 190

นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ. (2559). การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ. 2559. "การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ. "การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th