แสดงรายละเอียด

Responsive image
 13755     0
วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 131

รุ่นที่ : 5


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนานิติกร
รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 131

นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ. (2559). วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ. 2559. "วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ. "วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th