แสดงรายละเอียด

Responsive image
 50772     0
วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)

เจ้าของผลงาน : นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 131

จำนวนหน้า : 131


นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ. (2559). วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ. 2559. "วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวทักษพร ทองเพชร และคณะ. "วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th