แสดงรายละเอียด

Responsive image
 61731     0
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุษณา วินิจเขตคำณวน และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 115

จำนวนหน้า : 115


นางสาวอุษณา วินิจเขตคำณวน และคณะ. (2559). ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวอุษณา วินิจเขตคำณวน และคณะ. 2559. "ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวอุษณา วินิจเขตคำณวน และคณะ. "ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th