แสดงรายละเอียด

Responsive image
 14518     0
มาตรการแทนการลงโทษ : ศึกษาเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และมาตรา 334

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นายวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 116

รุ่นที่ : 5


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน นายวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ และคณะ
ชื่อเรื่อง มาตรการแทนการลงโทษ : ศึกษาเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และมาตรา 334
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนานิติกร
รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 116

นายวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ และคณะ. (2559). มาตรการแทนการลงโทษ : ศึกษาเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และมาตรา 334. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ และคณะ. 2559. "มาตรการแทนการลงโทษ : ศึกษาเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และมาตรา 334". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ และคณะ. "มาตรการแทนการลงโทษ : ศึกษาเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และมาตรา 334". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th