แสดงรายละเอียด

Responsive image
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้กระทำความผิด ในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการขอปล่อยชั่วคราว

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นางสาวธัญรัศม์ ผลดี และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : -

นางสาวธัญรัศม์ ผลดี และคณะ. (2559). มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้กระทำความผิด ในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการขอปล่อยชั่วคราว. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวธัญรัศม์ ผลดี และคณะ. 2559. "มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้กระทำความผิด ในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการขอปล่อยชั่วคราว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางสาวธัญรัศม์ ผลดี และคณะ. "มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้กระทำความผิด ในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการขอปล่อยชั่วคราว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th