แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5175     0
วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร
ปี พ.ศ. 2561
บริหารจัดการนำเข้าข้อมูล ระพีพันธ์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th