แสดงรายละเอียด

Responsive image
 842     0
บทบาทของผู้พิพากษาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : บทบาทของผู้พิพากษาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า

เจ้าของผลงาน : ทศพล สุขใจ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 41

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ทศพล สุขใจ. (2559). บทบาทของผู้พิพากษาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ทศพล สุขใจ. 2559. "บทบาทของผู้พิพากษาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ทศพล สุขใจ. "บทบาทของผู้พิพากษาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th