แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1103     1
ปัญหาของการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลจังหวัดปากพนัง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาของการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลจังหวัดปากพนัง

Topic :

เจ้าของผลงาน : สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 26

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง. (2559). ปัญหาของการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลจังหวัดปากพนัง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง. 2559. "ปัญหาของการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลจังหวัดปากพนัง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง. "ปัญหาของการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลจังหวัดปากพนัง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th