แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1087     0
การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : ธเนศ ชาลี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 28

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ธเนศ ชาลี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย,การไกล่เกลี่ย,ข้อพิพาท,การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท,ศาลล้มละลายกลาง
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 28
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

ธเนศ ชาลี. (2559). การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธเนศ ชาลี. 2559. "การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธเนศ ชาลี. "การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th