แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1555     0
ปัญหาการออกหมายจับอายุความล่วงเลยการลงโทษ:ศึกษากรณีจำเลยหลบหนีก่อนอ่านคำพิพากษา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการออกหมายจับอายุความล่วงเลยการลงโทษ:ศึกษากรณีจำเลยหลบหนีก่อนอ่านคำพิพากษา

เจ้าของผลงาน : ธนศักดิ์ ใจหาญ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 27

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ธนศักดิ์ ใจหาญ. (2559). ปัญหาการออกหมายจับอายุความล่วงเลยการลงโทษ:ศึกษากรณีจำเลยหลบหนีก่อนอ่านคำพิพากษา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธนศักดิ์ ใจหาญ. 2559. "ปัญหาการออกหมายจับอายุความล่วงเลยการลงโทษ:ศึกษากรณีจำเลยหลบหนีก่อนอ่านคำพิพากษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธนศักดิ์ ใจหาญ. "ปัญหาการออกหมายจับอายุความล่วงเลยการลงโทษ:ศึกษากรณีจำเลยหลบหนีก่อนอ่านคำพิพากษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th