แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1217     2
ปัญหาข้อขัดข้องในการปลดทำลายสำนวน กรณีศึกษาเฉพาะศาลแขวงดุสิต

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : จิตรภาณี นราวีรวุฒิ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 30

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน จิตรภาณี นราวีรวุฒิ
ชื่อเรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในการปลดทำลายสำนวน กรณีศึกษาเฉพาะศาลแขวงดุสิต
หัวเรื่อง ปัญหาในการปลดทำลายสำนวน,ข้อขัดข้องในการปลดทำลายสำนวน,การปลดทำลายสำนวน,ศาลแขวงดุสิต
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 30
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

จิตรภาณี นราวีรวุฒิ. (2559). ปัญหาข้อขัดข้องในการปลดทำลายสำนวน กรณีศึกษาเฉพาะศาลแขวงดุสิต. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จิตรภาณี นราวีรวุฒิ. 2559. "ปัญหาข้อขัดข้องในการปลดทำลายสำนวน กรณีศึกษาเฉพาะศาลแขวงดุสิต". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จิตรภาณี นราวีรวุฒิ. "ปัญหาข้อขัดข้องในการปลดทำลายสำนวน กรณีศึกษาเฉพาะศาลแขวงดุสิต". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th