แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1394     1
สาเหตุของการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษาที่กำหนดให้รอการลงโทษ : กรณีศึกษาศาลอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : วิดาภา สุจรรยาทวี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 37

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน วิดาภา สุจรรยาทวี
ชื่อเรื่อง สาเหตุของการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษาที่กำหนดให้รอการลงโทษ : กรณีศึกษาศาลอาญา
หัวเรื่อง สาเหตุการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษา,การผิดเงื่อนไข,การลงโทษ,การลงโทษตามคำพิพากษา,ศาลอาญา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 37
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

วิดาภา สุจรรยาทวี. (2559). สาเหตุของการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษาที่กำหนดให้รอการลงโทษ : กรณีศึกษาศาลอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิดาภา สุจรรยาทวี. 2559. "สาเหตุของการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษาที่กำหนดให้รอการลงโทษ : กรณีศึกษาศาลอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิดาภา สุจรรยาทวี. "สาเหตุของการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษาที่กำหนดให้รอการลงโทษ : กรณีศึกษาศาลอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th