แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1081     0
ปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว : กรณีศึกษาศาลจังหวัดฝาง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : ศศิธร พงศ์พันธุ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 42

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศศิธร พงศ์พันธุ์
ชื่อเรื่อง ปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว : กรณีศึกษาศาลจังหวัดฝาง
หัวเรื่อง ปัญหาที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว,คดีเยาวชน และครอบครัว,ศาลอำเภอ,ศาลจังหวัด,ฝาง,ศาลจังหวัดฝาง,ข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว,ข้อขัดข้องที่เกิดจากการพิพากษา,ปัญหาที่เกิดจากการพิพากษา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 42
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

ศศิธร พงศ์พันธุ์. (2559). ปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว : กรณีศึกษาศาลจังหวัดฝาง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศศิธร พงศ์พันธุ์. 2559. "ปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว : กรณีศึกษาศาลจังหวัดฝาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศศิธร พงศ์พันธุ์. "ปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้ศาลอำเภอพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และครอบครัว : กรณีศึกษาศาลจังหวัดฝาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th