แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1414     0
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดเดชอุดม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : เทิดทูล ภาสะฐิติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 27

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน เทิดทูล ภาสะฐิติ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดเดชอุดม
หัวเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง,ปัญหาในการพิจารณาคดี,อุปสรรคในการพิจารณาคดี,การพิจารณาคดี,ศาลจังหวัด,เดชอุดม,ศาลจังหวัดเดชอุดม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 27
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

เทิดทูล ภาสะฐิติ. (2559). ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดเดชอุดม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เทิดทูล ภาสะฐิติ. 2559. "ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดเดชอุดม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เทิดทูล ภาสะฐิติ. "ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดเดชอุดม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th