แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1675     2
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาแบบบูรณาการ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : ปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 32

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล
ชื่อเรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาแบบบูรณาการ
หัวเรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว,การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในฃชั้นศาล,การบูรณาการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,อุปกรณ์ติดตามตัว
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 32
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

ปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล. (2559). การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาแบบบูรณาการ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล. 2559. "การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาแบบบูรณาการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล. "การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาแบบบูรณาการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th