แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1351     3
การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 32

รุ่นที่ : 15


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์
ชื่อเรื่อง การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย
หัวเรื่อง การระงับข้อพิพาท,ข้อพิพาทคดีทางการแพทย์,คดีทางการแพทย์,การแพทย์,การไกล่เกลี่ย,การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 15
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 32
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2559

สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์. (2559). การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์. 2559. "การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์. "การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th