แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1435     0
ปัญหาของการตีความ และการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : วรกฤต วรรณรัตน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 69

รุ่นที่ : 13


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน วรกฤต วรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง ปัญหาของการตีความ และการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
หัวเรื่อง พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด,ยาเสพติด,ปัญหาการตีความ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 13
ปี พ.ศ. 2557
จำนวนหน้า 69
ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ 2557
หัวเรื่อง .. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วรกฤต วรรณรัตน์. (2557). ปัญหาของการตีความ และการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วรกฤต วรรณรัตน์. 2557. "ปัญหาของการตีความ และการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วรกฤต วรรณรัตน์. "ปัญหาของการตีความ และการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th