แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1534     0
“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559
ปี พ.ศ. 2559
สาระสังเขป

โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) 

การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม   วันที่ 17 พ.ค 2559

วิทยากร ท่าน อธิคม  อินทุภูติ  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ดำเนินรายการ ท่าน ธนารักษ์  เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา   

 

บริหารจัดการนำเข้าข้อมูล ระพีพันธ์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2559). “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2559. "“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th