แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7439     2
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559

ชื่อเรื่อง : “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2559). “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2559. "“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th