แสดงรายละเอียด

Responsive image
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : -

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2560). “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2560. "“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "“Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th