แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1263     0
Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560
หัวเรื่อง Book Talk
ปี พ.ศ. 2560
สาระสังเขป

โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) 

การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”  ครั้งที่ 5 /2560  วันที่10 มีนาคม 2560  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

วิทยากร โดย ท่านศิริชัย วัฒนโยธิน    ประธานศาลอุทธรณ์

ดำเนินรายการ โดย ท่าน ธนารักษ์  เนาวรัตน์    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา   

 

 

บริหารจัดการนำเข้าข้อมูล ระพีพันธ์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2560). Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2560. "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5 /2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th