แสดงรายละเอียด

Responsive image
 891     42
หลุดพ้นจากบ่วงเงิน : ปฐมบทแห่งการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว (Moving Beyond Money : A Primer on Bail Reform)

หมวดข้อมูล : หนังสือกฎหมาย

ชื่อเรื่อง : หลุดพ้นจากบ่วงเงิน : ปฐมบทแห่งการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว (Moving Beyond Money : A Primer on Bail Reform)

เจ้าของผลงาน : ศูนย์ศึกษานโยบายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Criminal Justice Policy Program, Harvard Law School : แปลโดย ธัญญานุช ตันติกุล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 67


ศูนย์ศึกษานโยบายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Criminal Justice Policy Program, Harvard Law School : แปลโดย ธัญญานุช ตันติกุล. (2561). หลุดพ้นจากบ่วงเงิน : ปฐมบทแห่งการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว (Moving Beyond Money : A Primer on Bail Reform). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์ศึกษานโยบายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Criminal Justice Policy Program, Harvard Law School : แปลโดย ธัญญานุช ตันติกุล. 2561. "หลุดพ้นจากบ่วงเงิน : ปฐมบทแห่งการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว (Moving Beyond Money : A Primer on Bail Reform)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์ศึกษานโยบายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Criminal Justice Policy Program, Harvard Law School : แปลโดย ธัญญานุช ตันติกุล. "หลุดพ้นจากบ่วงเงิน : ปฐมบทแห่งการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว (Moving Beyond Money : A Primer on Bail Reform)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th