แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4803     14
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
กิจกรรมบรรยายพิเศษ

หมวดข้อมูล : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมบรรยายพิเศษ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

รายละเอียด :

กิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา

"วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

จัดโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). กิจกรรมบรรยายพิเศษ . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "กิจกรรมบรรยายพิเศษ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "กิจกรรมบรรยายพิเศษ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th