แสดงรายละเอียด

Responsive image
 560     5
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา" // วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา// เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมวดข้อมูล : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง กิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา" // วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา// เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ปี พ.ศ 2561
รายละเอียด

กิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา

"วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

จัดโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

บริหารจัดการนำเข้าข้อมูล ระพีพันธ์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). กิจกรรมบรรยายพิเศษ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา // วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา// เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "กิจกรรมบรรยายพิเศษ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา // วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา// เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "กิจกรรมบรรยายพิเศษ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา // วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา// เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.

รายการที่เกี่ยวข้อง

  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th