แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1172     0
Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
ปี พ.ศ. 2561
สาระสังเขป

วิทยากรบรรยายโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 
และนายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

บริหารจัดการนำเข้าข้อมูล ระพีพันธ์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th