แสดงรายละเอียด

Responsive image
 14642     15
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : 82

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานศาลยุติธรรม


สำนักงานศาลยุติธรรม. (2560). คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานศาลยุติธรรม. 2560. "คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานศาลยุติธรรม. "คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th