แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3665     15
คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง : คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าของผลงาน : สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ

Topic :

การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 98


สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. (2561). คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. "คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. "คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th