แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5071     34
ตัวอย่างวิธี e-bidding

หมวดข้อมูล : งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ

ชื่อเรื่อง : ตัวอย่างวิธี e-bidding

Topic :

e-bidding

เจ้าของผลงาน : สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 38


สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. (2561). ตัวอย่างวิธี e-bidding. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. "ตัวอย่างวิธี e-bidding". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. "ตัวอย่างวิธี e-bidding". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th