แสดงรายละเอียด

Responsive image
 564     20
ตัวอย่างวิธี e-bidding

หมวดข้อมูล : งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ

เจ้าของผลงาน : สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 38


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง ตัวอย่างวิธี e-bidding
หัวเรื่อง e-bidding
ปี พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 38
ที่มาของข้อมูล สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม
หมายเหตุ ภายใต้โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. (2561). ตัวอย่างวิธี e-bidding. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. "ตัวอย่างวิธี e-bidding". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. "ตัวอย่างวิธี e-bidding". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.

รายการที่เกี่ยวข้อง

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th