แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3526     15
คู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง หรือข้อร้องเรียน

ชื่อเรื่อง : คู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง หรือข้อร้องเรียน

เจ้าของผลงาน : สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 25


สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. (2561). คู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง หรือข้อร้องเรียน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. "คู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง หรือข้อร้องเรียน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. "คู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง หรือข้อร้องเรียน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th