แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3028     13
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดข้อมูล : งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ

ชื่อเรื่อง : คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าของผลงาน : สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 43

ที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม

หมายเหตุ : ภายใต้โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. (2561). คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. "คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม. "คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th