แสดงรายละเอียด

Responsive image
 78603     0
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตอนที่ 3

ชื่อเรื่อง : การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตอนที่ 3

เจ้าของผลงาน : สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.


สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตอนที่ 3. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตอนที่ 3". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. "การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตอนที่ 3". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th