แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2081     1
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ THE DEVELOPMENT OF JUDICIAL TRANSFERING AND APPOINTMENT IN THAILAND

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ THE DEVELOPMENT OF JUDICIAL TRANSFERING AND APPOINTMENT IN THAILAND

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 220


สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2556). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ THE DEVELOPMENT OF JUDICIAL TRANSFERING AND APPOINTMENT IN THAILAND. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2556. "รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ THE DEVELOPMENT OF JUDICIAL TRANSFERING AND APPOINTMENT IN THAILAND". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ THE DEVELOPMENT OF JUDICIAL TRANSFERING AND APPOINTMENT IN THAILAND". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2556. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th