แสดงรายละเอียด

Responsive image
 40732     1
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับคดีตามสัญญาประกัน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับคดีตามสัญญาประกัน

เจ้าของผลงาน : นภนาง เอกอัครและคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 131

จำนวนหน้า : 131


นภนาง เอกอัครและคณะ. (2555). ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับคดีตามสัญญาประกัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นภนาง เอกอัครและคณะ. 2555. "ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับคดีตามสัญญาประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นภนาง เอกอัครและคณะ. "ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับคดีตามสัญญาประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th