แสดงรายละเอียด

Responsive image
 42239     0
มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของผลงาน : ธีรดา โนมะนันทน์และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 177

จำนวนหน้า : 177


ธีรดา โนมะนันทน์และคณะ. (2555). มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรดา โนมะนันทน์และคณะ. 2555. "มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรดา โนมะนันทน์และคณะ. "มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th