แสดงรายละเอียด

Responsive image
 384     0
การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน

หมวดข้อมูล : บทความและหนังสือวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน

เจ้าของผลงาน : สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2543

จำนวนหน้า : 138


สำนักงานอนุญาโตตุลาการ. (2543). การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ. 2543. "การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ. "การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2543. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th