แสดงรายละเอียด

Responsive image
 461     8
การระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง โดยการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล

หมวดข้อมูล : บทความและหนังสือวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง โดยการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล

เจ้าของผลงาน : ศาลแพ่ง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2539

จำนวนหน้า : 161


ศาลแพ่ง. (2539). การระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง โดยการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลแพ่ง. 2539. "การระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง โดยการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลแพ่ง. "การระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง โดยการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2539. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th