แสดงรายละเอียด

Responsive image
 371     1
รวมบทความข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เล่ม 2

หมวดข้อมูล : บทความและหนังสือวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รวมบทความข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เล่ม 2

เจ้าของผลงาน : สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2535

จำนวนหน้า : 330


สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. (2535). รวมบทความข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เล่ม 2. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. 2535. "รวมบทความข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เล่ม 2". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. "รวมบทความข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เล่ม 2". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2535. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th