แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2236     1
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
ภาพยนต์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอนที่ 3 พระบิดาแห่งกฏหมายไทย

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

ชื่อเรื่อง : ภาพยนต์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอนที่ 3 พระบิดาแห่งกฏหมายไทย

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : ภาพยนต์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม มีทั้งหมด 40 ตอน


สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). ภาพยนต์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอนที่ 3 พระบิดาแห่งกฏหมายไทย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "ภาพยนต์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอนที่ 3 พระบิดาแห่งกฏหมายไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานศาลยุติธรรม. "ภาพยนต์การ์ตูน ชุด รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอนที่ 3 พระบิดาแห่งกฏหมายไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th