แสดงรายละเอียด

Responsive image
 106     5
สิทธิผู้บริโภค

หมวดข้อมูล : บทความและหนังสือวิชาการ

เจ้าของผลงาน : สรวิศ ลิมปรังษี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า : 262


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน สรวิศ ลิมปรังษี
ชื่อเรื่อง สิทธิผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า 262
ที่มาของข้อมูล ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

สรวิศ ลิมปรังษี. (2552). สิทธิผู้บริโภค. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สรวิศ ลิมปรังษี. 2552. "สิทธิผู้บริโภค". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สรวิศ ลิมปรังษี. "สิทธิผู้บริโภค". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th