แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1245     19
รอยประวัติศาสตร์ศาลไทย

หมวดข้อมูล : หนังสือหายาก

ชื่อเรื่อง : รอยประวัติศาสตร์ศาลไทย

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 91


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). รอยประวัติศาสตร์ศาลไทย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "รอยประวัติศาสตร์ศาลไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. "รอยประวัติศาสตร์ศาลไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th