แสดงรายละเอียด

Responsive image
 33767     7
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
การอภิปรายในหัวข้อ

หมวดข้อมูล : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

ชื่อเรื่อง : การอภิปรายในหัวข้อ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

รายละเอียด :

การอภิปรายในหัวข้อ "Exam preparation เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในทุกระดับ"

จัดโดย  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

วิทยากร 

นายกนก  จุลมนต์  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

นางสาวนภัทร์พร  เจริญวัฒนา ทองใบ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

สถานที่จัด  ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  อาคารศาลอาญาชั้น6 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา

หมายเหตุ : การอภิปรายในหัวข้อ


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). การอภิปรายในหัวข้อ . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "การอภิปรายในหัวข้อ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "การอภิปรายในหัวข้อ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th