แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16932     4
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะที่ 1

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะที่ 1

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 416


สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะที่ 1. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะที่ 1". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะที่ 1". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th