แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3574     1
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
พิธีบวงสรวงพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อการอัญเชิญประทับ ณ อาคารศาลยุติธรรม(สนามหลวง) วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551

ชื่อเรื่อง : พิธีบวงสรวงพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อการอัญเชิญประทับ ณ อาคารศาลยุติธรรม(สนามหลวง) วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551


สำนักงานศาลยุติธรรม. (2551). พิธีบวงสรวงพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อการอัญเชิญประทับ ณ อาคารศาลยุติธรรม(สนามหลวง) วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานศาลยุติธรรม. 2551. "พิธีบวงสรวงพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อการอัญเชิญประทับ ณ อาคารศาลยุติธรรม(สนามหลวง) วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานศาลยุติธรรม. "พิธีบวงสรวงพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อการอัญเชิญประทับ ณ อาคารศาลยุติธรรม(สนามหลวง) วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th