แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3825     0
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 5 ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

ชื่อเรื่อง : สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 5 ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ

Topic :

ศาลยุติธรรม
เบิกความ
หมายเรียก
ข้อควรปฎิบัติ
ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.


กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 5 ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 5 ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 5 ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th