แสดงรายละเอียด

Responsive image
 153     0
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานรับจ่ายเงินทดรองราชการ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานรับจ่ายเงินทดรองราชการ

เจ้าของผลงาน : วีระวัฒน์ เดชาอภินันท์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 69

รุ่นที่ : 9


วีระวัฒน์ เดชาอภินันท์. (2557). การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานรับจ่ายเงินทดรองราชการ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วีระวัฒน์ เดชาอภินันท์. 2557. "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานรับจ่ายเงินทดรองราชการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วีระวัฒน์ เดชาอภินันท์. "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานรับจ่ายเงินทดรองราชการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th