แสดงรายละเอียด

Responsive image
 123     0
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน

เจ้าของผลงาน : จรัล ขัตตเนตร์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 27

รุ่นที่ : 9


จรัล ขัตตเนตร์. (2557). การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จรัล ขัตตเนตร์. 2557. "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จรัล ขัตตเนตร์. "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th