แสดงรายละเอียด

Responsive image
 104     0
การพัฒนาการบริหารงานส่วนคลังของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการบริหารงานส่วนคลังของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา

เจ้าของผลงาน : เบญจมาศ สพานแก้ว

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 28

รุ่นที่ : 9


เบญจมาศ สพานแก้ว. (2557). การพัฒนาการบริหารงานส่วนคลังของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เบญจมาศ สพานแก้ว. 2557. "การพัฒนาการบริหารงานส่วนคลังของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เบญจมาศ สพานแก้ว. "การพัฒนาการบริหารงานส่วนคลังของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th